Hopp til innholdet
house renovation

Modul 1 for Bygg- og Anleggsbransjen

Modul 1 er en av flere grunnleggende opplæringsmoduler for de som jobber innen bygg- og anleggsbransjen i Norge. Målet med denne opplæringen er å gi deltakerne en innføring i de mest sentrale aspektene ved sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) på bygge- og anleggsplasser.

I Modul 1 blir deltakerne introdusert for viktige temaer som risikovurdering, ansvar og roller på arbeidsplassen, samt grunnleggende regler og forskrifter som styrer arbeidet i bransjen. Kurset gir også en oversikt over de vanligste farene og utfordringene man kan møte på en byggeplass, som fallende gjenstander, arbeid i høyden, bruk av maskiner og elektrisitet, for å nevne noen.

Videre understreker Modul 1 betydningen av forebyggende tiltak, korrekt bruk av verneutstyr, samt hvordan man skal reagere ved ulykker eller nesten-ulykker.

For bygg- og anleggsbransjen representerer Modul 1 en fundamental byggestein for å skape en sterk sikkerhetskultur. Ved å sørge for at alle ansatte har denne grunnopplæringen, sikrer man at alle har en felles forståelse for viktigheten av sikkerhet og helse på arbeidsplassen.

Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakere som skal bruke arbeidsutstyret i listen i forskrift om utførelse av arbeid § 10-3 har opplæring fra sertifisert virksomhet.