Hopp til innholdet
two person on scaffolding painting wall

Arbeid i Høyden med Stillas: Krav og Sikkerhetsregler fra Arbeidstilsynet

Fall fra høyder er en av de vanligste årsakene til skader og dødsfall på norske arbeidsplasser.

Arbeid i høyden er blant de aktivitetene som bærer med seg økt risiko for alvorlige ulykker på arbeidsplassen. Spesielt når det utføres arbeid på stillas, er det viktig å ha strenge sikkerhetsprotokoller på plass for å beskytte de ansatte. I Norge overvåker Arbeidstilsynet arbeidsforholdene for å sikre at de oppfyller nødvendige sikkerhetsstandarder. En av de kritiske aspektene Arbeidstilsynet fokuserer på, er kravene til arbeidsgivers ansvar, spesielt med tanke på opplæring.

Hva er arbeid i høyden?

Arbeid i høyden refererer til enhver arbeidsaktivitet der det er risiko for at en person kan falle fra en viss høyde og pådra seg skade. Dette kan inkludere arbeid på tak, i master, på broer, og selvfølgelig, på stillas. Gitt den åpenbare risikoen, er det en rekke forskrifter som regulerer hvordan slikt arbeid skal utføres.

Stillas og dets bruk

Stillas er midlertidige strukturer som gir arbeidstakere tilgang til høyden og steder som ellers ville være utilgjengelige. De er designet for å være sikre, men deres sikkerhet avhenger sterkt av riktig montering, vedlikehold, og bruk. Feil i noen av disse områdene kan føre til katastrofale ulykker.

Krav fra Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet setter klare standarder for arbeid i høyden for å sikre arbeidstakernes sikkerhet. Her er noen av hovedkravene som er relevante for arbeidsgivere som benytter seg av stillas:

  1. Opplæring: Arbeidstilsynet krever at alle som arbeider i høyden, inkludert de som arbeider på stillas, skal ha tilstrekkelig opplæring. Denne opplæringen skal sikre at arbeidstakere er klar over risikoene ved arbeid i høyden, kjenner til sikkerhetsprosedyrer, og vet hvordan man bruker nødvendig sikkerhetsutstyr. Opplæringen skal være jobbspesifikk, og de som monterer, endrer eller demonterer et stillas, skal også ha egen opplæring for disse oppgavene.
  2. Sikker Montering og Vedlikehold: Arbeidsgivere er ansvarlige for å sikre at ethvert stillas er trygt montert og vedlikeholdt. Dette inkluderer å følge produsentens instruksjoner, sørge for regelmessige inspeksjoner, og utføre nødvendige reparasjoner eller justeringer for å opprettholde integriteten til stillaset.
  3. Tilgang og Avgang: Tilgang til og fra stillaset skal være sikker. Dette kan inkludere bruk av trapper, ramper, eller andre trygge midler.
  4. Fallbeskyttelse: Fallbeskyttelse, som rekkverk eller sikkerhetsnett, skal være på plass for å forhindre fall. I tilfeller der slike beskyttelsesmetoder ikke er praktiske, skal personlig verneutstyr som sele og fallsikringsliner brukes.
  5. Nødsituasjoner: Arbeidsgivere skal ha en plan for nødsituasjoner. Dette inkluderer førstehjelpsutstyr tilgjengelig på stedet, og prosedyrer for rask evakuering eller redning hvis det skulle oppstå en nødsituasjon.

Konklusjon

Arbeid i høyden med stillas bærer med seg betydelige risikoer, men med riktig opplæring og streng overholdelse av sikkerhetsforskrifter, kan disse risikoene minimeres. Arbeidsgivere har et dyptgående ansvar for å sikre at deres ansatte er trygge, og dette inkluderer å oppfylle kravene satt av Arbeidstilsynet, spesielt med tanke på opplæring. Gjennom kontinuerlig opplæring og en kultur for sikkerhet, kan arbeidsplasser sikre at deres team utfører arbeidet sitt effektivt og trygt.